ราคา Bitcoin พุ่งต่อเนื่อง แตะ $30K แล้ว

ราคา Bitcoin พุ่งต่อเนื่อง แตะ $30K แล้ว

ราคา ของ Bitcoin ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสูงสุดทะลุที่เคยได้บันทึกไว้ ซึ่งในตอนนี้นั้นอยู่ในระดับมูลค่าที่ 30,000 ดอลลาร์ และคาดว่าจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ได้มีการเพิ่มขึ้นของมูลค่า / ราคา ของมันทะลุสถิติที่เคยได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ โดยมันสามารถทำมูลค่าสูงขึ้นถึง 30,000 ดอลลาร์ได้เป็นครั้งแรกในต้นปีนี้ ซึ่งก็ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งหลายคาดว่ามันจะเริ่มมาเป็นช่องทางในการใช้จ่ายที่ผู้คนนิยมใช้กันมากขึ้น

ราคาการแลกเปลี่ยนของ Cryptocurrency ที่เป็นที่นิยมที่สุดของโลกนั้น 

ได้จบสูงสุดอยู่ที่ 33,099 ดอลลาร์ (990,322.08 บาท) โดยเมื่อตลาดได้ทำการปิดตัวลงไปนั้น มูลค่าของมันก็ยังสูงขึ้นจากตอนเปิดตลาดถึง 12% ซึ่งก็อยู่ที่ 32,883 ดอลลาร์ (983,859.36 บาท) ในปี 2020 นั้นราคาของ Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นถึง 300%  และก็ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดอย่างยิ่งที่ มูลค่านั้นได้เพิ่มขึ้นมาจากระดับ 20,000 ดอลลาร์เมื่อ 2 อาทิตย์ทีผ่านมา อีก 50%

สกุลเงิน Blockchain ต่าง ๆ นั้นได้เกิดขึ้นมาจะครบทศวรรษได้แล้ว และเมื่อเริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในปี 2020 จากบรรดานักลงทุนในสหรัฐอเมริกา เนื่องด้วยคุณภาพของการป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อของมัน และศักยภาพในการทำรายได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการคาดการณืที่ว่ามันจะเริ่มมาเป็นช่องทางในการใช้จ่ายที่ได้รับความนิยมในอนาคตอีกด้วย

Bitcoin นั้นถูกผลิตได้โดย “การถลุง” ผ่านคอมผิวเตอร์ที่จะทำการตรวจสอบชิ้นส่วนของธุรกรรมโดยการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่ซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นมาจากแต่เดิมเป็นอย่างมาก

นอกจากประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้คนมองเห็นในตัวของมันแล้ว บางส่วนยังมองว่ามันเป็นหลุมหลบภัย / การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่นเดียวกับทองคำ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

Sergey Nazarov ผู้ร่วมก่อตั้ง Chainlink, โครงการ Blockchain ระดับโลกนั้น ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่า “มันมีความเป็นไปได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์นี้จะทะลุผ่านระดับ 100,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญไปได้ในที่สุด”

เขายังได้กล่าวต่อว่า “เนื่องด้วยผู้คนเริ่มที่จะหมดศรัทธาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีในสกุลเงินของรัฐบาล และนโยบายการเงินที่เป็นผลมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสนั้นก็เป็นเพียงแค่ตัวเร่งในการลดลงดังกล่าว”

Cryptocurrency คู่แข่งหลายตัวที่ใช้งาน blockchain หรือ electronic ledger และ technology เดียวกันนั้นก็ได้รับผลเช่นเดียวกับที่ Bitcoin ได้รับด้วย อย่าง Ethereum ที่ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 นั้น ก็ได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาถึง 465% ในปี 2020 ที่ผ่านมา และยังคงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอีก 7% ด้วย

ในประเภท Residential (Low Rise) โครงการเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ เบย์เฟียร์ พัทยา และโครงการเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ คลอเลคชั่น บลูเฟียร์ พัทยา และรางวัลจากงานประกาศรางวัลผู้ประกอบการแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ‘Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2020’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกทั้งนายชนินทร์ ยังรับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2563 “Best Practice Awards 2020” โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในสาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจอีกด้วย

วิธีขอเงินชดเชยประกันสังคม เหตุว่างงานจากโควิด-19 เริ่ม 4 ม.ค.

เงิน ประกันสังคม ว่างงาน – นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้น จนรัฐได้มีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการหลายประเภทส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว

ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน ตาม “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563”

นายทศพลฯ ชี้แจงต่อไปว่ากฏกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563

ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ ต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน จึงจะเกิดสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน แต่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

นายทศพลฯ กล่าวย้ำว่าในการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุโควิด-19 นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนต้องดำเนินการตาม ข้อ1 และ ข้อ 2 และขอย้ำว่าลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคม และหากดำเนินการดังที่กล่าวครบถ้วนเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ และรอบตัดจ่ายกำหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีกำหนดปิด

และเพื่อความชัดเจนขอย้ำว่า ลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังที่กล่าวจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าทำงานและนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเท่านั้น

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า